Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

        KARST d.o.o.

        za geotehničke radove

        Ul. Nikole Pavića 11

        HR-10090 Zagreb - Susedgrad

        OIB:33162411239

        IBAN (ZABA): HR892300001101301392


 


 

Vijesti s terena

Ukratko o nama

U rujnu 1995. nastaje nova tvrtka čija djelatnost pokriva izvođačke geotehničke aktivnosti, a registrirana je pod nazivom Karst d.o.o. Ime "karst" je germanizam koji podrazumijeva hrvatsko ime "krš", a zapravo je naziv za fenomene utjecaja vode na karbonatne stijene. U ukupnom geološkom okruženju republike Hrvatske, gotovo dvije trećine teritorija sazdane su od mladog nabranog gorja čiji je temeljni sastojak vapnenačka ili karbonatna stijena. Njezini izravni vanjski efekti manifestirani su vrtačama, kavernama i špiljama, ponornicama i kraškim poljima. Njihova temeljna značajka je izražena heterogenost.   

Izvođačka djelatnost Karsta podijeljena je unutar triju područja i to:

  •     Područje ISTRAŽNIH RADOVA
  •     Područje GEOTEHNIČKIH KONSTRUKCIJA
  •     Područje SANACIJE OBJEKATA PRIMJENOM INJEKTIRANJA

 

Područje ISTRAŽNIH RADOVA 

Područje GEOTEHNIČKIH KONSTRUKCIJA 

Područje SANACIJE OBJEKATA PRIMJENOM INJEKTIRANJA