Mi smo Karst d.o.o.

O nama karst

Poduzeće KARST d.o.o. za geotehničke radove osnovano je u lipnju 1995. godine. Naziv poduzeća “Karst“ je germanizam za hrvatsku riječ “Krš“ “, a zapravo je naziv za fenomene utjecaja vode na karbonatne stijene. U ukupnom geološkom okruženju republike Hrvatske, gotovo dvije trećine teritorija sastoje se od mladog nabranog gorja čiji je temeljni sastojak vapnenačka ili karbonatna stijena. Njezini izravni vanjski efekti manifestirani su vrtačama, kavernama i špiljama, ponornicama i krškim poljima.

Njihova temeljna značajka je izražena heterogenost. Iako je krš nešto što čini veliki dio hrvatskog teritorija, poduzeće KARST d.o.o. izvodi geotehničke poslove u svim materijalima, tlu ili stijenama.

Unutar više od dvadeset godina radnog iskustva, poduzeće KARST d.o.o. za geotehničke radove je jedno od vodećih  izvođačkih poduzeća u vrlo stručnoj i specifičnoj grani graditeljstva, geotehnici. Možemo se pohvaliti  dobrom opremljenošću, te pouzdanim djelatnicima. Konstantno upošljavamo više od 40 djelatnika.

Što radimo

  • Geotehnički istražni radovi
  • Zaštita građevinskih jama i duboko temeljenje
  • Sanacija klizišta i zaštita pokosa
  • Bušenje i injektiranje na branama i ostalim hidrotehničkim objektima
  • Vodoistražni radovi
  • Ispitivanja

Izvodimo slijedeće radove

Geotehničko istražno bušenje
Bušenje za dobivanje geotermalne energije
Geološko istražno bušenje
Geotehnička sidra (ankeri)
Polaganje geomreža na pokosima
Konsolidacijsko i kontaktno injektiranje
Injektiranje zidova za potrebe rehabilitacije građevina/kulturnih objekata

Geotehnika

Geotehnika je interdisciplinarna znanost koja istražuje svojstva i predviđa ponašanje tla i stijena. KARST d.o.o. izvodi slijedeće geotehničke radove: geotehničko istražno bušenje, bušenje za dobivanje geotermalne energije, geološko istražno bušenje, geotehnička  sidra (ankeri), mikropilote, zabijene čelične profile, mlazni beton (torkret), polaganje  geomreža na pokosima, piezometre, zdence(bunare), ispitivanje i testiranje bunara,  ishođenje vodopravnih uvjeta za bunare i hidrotehničke objekte, injekcijske zavjese, injektiranje zidova za potrebe rehabilitacije građevina/kulturnih objekata, konsolidacijsko i kontaktno injektiranje, itd.

Osim rada u republici Hrvatskoj izvodili smo radove u slijedećim državama: Oman, Indija, Eritreja, Kenija, Sudan, Francuska, BIH.

Djelatnost našeg poduzeća može se grupirati unutar slijedećih pet područja: geotehnički istražni radovi, zaštita građevinskih jama, sanacija klizišta i zaštita pokosa, bušenje i  injektiranje na branama i ostalim hidrotehničkim objektima te vodoistražni radovi.

Također; u segmentu potrebnih geotehničkih radova, aktivno sudjelujemo u svim projektima koji se izvode u svrhu zaštite i obnove objekata kulturne baštine Republike Hrvatske.

Suglasnosti (licence) i certifikati

Posjedujemo slijedeće (licence) suglasnosti i certifikate:

Uprava

Boris MILIVOJEVIĆ

Direktor / Predsjednik uprave

Bruno ŠKACAN

Član uprave

Tehnička priprema

Dražen KRIŽAN

drazen.krizan@karst.hr

+385 91 3012 478

Danko KRAJNOVIĆ

danko.krajnovic@karst.hr

+385 91 3012 428

Sandra KUJEK

sandra.bosnjak@karst.hr

+385 91 3012 499

Administracija

Sandra VUKOVIĆ

sandra.vukovic@karst.hr

+385 91 301 2502

Imate upit za projekt?

Unutar više od dvadeset godina radnog iskustva, poduzeće KARST d.o.o. za geotehničke radove je jedno od vodećih  izvođačkih poduzeća u vrlo stručnoj i specifičnoj grani graditeljstva, geotehnici.
Kontaktirajte nas već danas!