Karst d.o.o. je izveo brojne geotehničke radove, među kojima su izdvojeni značajniji projekti:

 

2018.

 • Izgradnja stambeno-poslovne građevine, bazena i potpornih zidova na k.č.br.1030/8, k.o. Veprinac, Opatija, Nova Cesta 131, ulica M.Tita 218, Zaštita građevinske jame, ZAGREBGRADNJA d.o.o., 058,99kn

2017.

 • Stambeno poslovna građevina TKALČIĆEVA 73 – Zagreb, Zaštita građevne jame i temeljenje, HORTUS SOLIS d.o.o., 293,77kn
 • Dugotrajno pokusno crpljenje na području Rakovice, Pokusno crpljenje, HRVATSKE VODE, 155.672,00 KN
 • Stambena građevina PRERADOVIĆEVA 11 ̶  Zagreb, Zaštita građevinske jame i duboko temeljenje, PP INVEST d.o.o.,             719,68kn,
 • Radovi na izvedbi inženjersko geološke karte Podsljemenske zone Grada Zagreb, II faza, Istražno bušenje i istražna ispitivanja GEOTEHNIČKI STUDIO d.o.o., 1.552.000,00
 • Ljetno kino Tuškanac, Izvedba drvenih mikropilota, FOTON PROMET D.O.O., 121.320,00kn
 • RAKOVICA- nastavak vodoistražnih radova – istražno bušenje, HRVATSKE VODE, 285.456,00kn
 • Građevinski radovi-zaštita građevinske jame na lokaciji objekta MALI RAJ u OPATIJI, MDK Građevinar, trgovina, usluge i poljoprivreda, 272.821,62 kn
 • Postrojenje RDF-a, Izvedba mikropilota za temeljenje, NEXE GRADNJA d.o.o., 314.470,00kn
 • Klizište Hrvatsko – Ložac – drenovi i inklinometri, TRG d.o.o., 245.475,00kn
 • Izvedba novih piezometara i proširivanje postojećih bušotina i ugradnja piezometara na lokaciji Terminal Omišalj – Janaf d.d., GEOTEHNIČKI STUDIO d.o.o., 238.425,00kn
 • Radna zona Rakitovec kod V. Gorice – postrojenje za proizvodnju tehničkih plinova-Izvedba istražno-eksploatacijskog bunara B-2, sa ishođenjem vodopravnih uvjeta, vodopravne potvrde i dozvole, ISTRABENZ PLINI d.o.o., 276.715,00kn
 • Izgradnja proizvodno-poslovne građevine Vincek, Zaštita iskopa i susjednih objekata, TERRA PLANT d.o.o., 492.550,00kn
 • Piezometarsko polje JM-28-1, Prudinec/Jakuševec, Zagrebački holding d.o.o., 930,00

2016.

 • faza vodoistražnih radova na području Trpnja-izvor Orah, Vodoistražni radovi, HRVATSKE VODE, 250.780,00kn,
 • Građevinski radovi-zaštita građevinske jame na lokaciji objekta HOTELA GORGIO II u IČIĆIMA, MKD Građevinar, trgovina, usluge i poljoprivreda, 556.012,36kn
 • Izvođenje radova na SANACIJI KLIZIŠTA U NASELJU PELESKI-DOBRI ZDENCI, MB-TRANSGRADNJA D.O.O., 242.839,20kn,
 • Karlovac-Izvorište Mostanje, Istražno bušenje, VODOVOD I KANALIZACIJA, 328.115,00kn
 • Izvođenje geotehničkih radova na SANACIJI KLIZIŠTA NA SLJEMENSKOJ CESTI, UGIBALIŠTE 65, GRAD ZAGREB, 1.662.803,00
 • Izvođenje radova na SANACIJI KLIZIŠTA U NASELJU BRASLOVJE, MB-TRANSGRADNJA D.O.O., 479.350,00kn,
 • Slatinski Drenovac -izvedba istraživačko-piezometarske bušotine na lokaciji Slatinski Drenovac, Vodoistražni radovi, HRVATSKE VODE, 227.354,00kn
 • Izvođenje dijela radova izgradnje mosta Odra u Sisačko-moslavačkoj županiji, duboko temeljenje, EDING d.o.o., 306.526,77kn
 • Radovi na SANACIJI KLIZIŠTA NA BLAGUŠKOJ CESTI U BLAGUŠI, SESVETE, PRIGORAC-GRAĐENJE d.o.o., 384.915,00kn
 • Izvođenje radova na projektu dovodni melioracijski kanal Biđ Bosut, EURCO d.d., 283.460,00kn,
 • Eksploatacijsko polje Vranović, Istražno bušenje jezgrovanjem, NAŠICECEMENT D.D., 112.500,00 kn
 • Seget Donji – pripremni radovi gradnje Centra zdravog življenja, Izvedba sidara i zaštitnih mreža, VDM PROMET d.o.o., 289.706,70kn
 • Geotehničko ispitivanje putem strateške bušotine- lokacije T-2 i L-1, Geotehničko istražno bušenje, GEOTEHNIČKI STUDIO d.o.o., 509.900,00
 • Izvedba bunara promjera 1200mm na “Uređenju hidroforskog postrojenja na brani HE Varaždin“,  VODOGRADNJA d.d., 272.715,00kn
 • Radovi na objektu Villa Magdalena Krapinske Toplice, Zaštita jame i duboko temeljenje, GIC GRADNJE d.o.o., 535.190,36kn
 • Obnova sustava piezometara na nasipima HE Varaždin, Vodoistražni radovi, HEP-PROIZVODNJA d.o.o., 474.950,00kn

2016.

 • Ravni Kotari-Bukovica-nastavak vodo-istražnih radova, HRVATSKE VODE, 229.760,00KN
 • Vodoistražni radovi na području Općine Trpanj, Izvođenje istražne bušotine, IZVOR ORAH d.o.o., 248.920,00kn
 • Stambena zgrada JORDANOVAČKI ODVOJAK-Zagreb, Zaštita građevinske jame, ALFA STAN JORDANOVAC d.o.o., 000,00kn,
 • Izvedba istražnih radova na platou II. cjeline Terminala Omišalj, GEOKON-ZAGREB d.d., 343.593,00kn
 • Izvedba istražnih radova u lučkom području luke Slavonski Brod, faza III., GEOKON-ZAGREB d.d., 530,00kn
 • Građenje zgrade “C” i privođenje namjeni preostalog dijela tunela “T” FAZA, Zaštita iskopa građevne jame, TRAG d.o.o., 1.124.704,81kn
 • RAB – ISTRAŽNO BUŠENJE, HRVATSKE VODE, 449.125,00kn
 • Izvođenje radova Dom hrvatskih veterana – Lipik za izvođenje radova pilotiranja, moniroringa, geotehničkog nadzora i injektiranja temelja, HM-PATRIA d.o.o., 595.819,44kn
 • Vodoistražni radovi na istraživanju lokacije Striježevica- Izrada strukturno-piezometarskih bušotina, TEKIJA d.o.o., 245.850,00kn

2015.

 • Poslovi na osiguranju dodatnih količina podzemne vode na području Tisovac, Istražno bušenje – bušotina T-1, TEKIJA d.o.o., 225.760,00kn
 • Poslovi na osiguranju dodatnih količina vode na otoku Rabu – bušenje, VRELO d.o.o., 319.990,00kn
 • Vodoistražni radovi-poslovi na osiguranju dodatnih količina vode na području MARČANE-bušenje, VODOVOD PULA d.o.o., 356.000,00kn
 • Vodoistražni radovi-poslovi na osiguranju dodatnih količina vode na području MARČANE-bušenje, VODOVOD PULA d.o.o., 344.960,00kn
 • Obnova državne ceste D29, dionica 21, Marija Bistrica – Kašina (Laz), MEĐIMURJE GRADITELJSTVO d.o.o., 744.000,00kn,
 • Sanacija klizišta Zelengaj u Zagrebu, Izvedba pilota i geotehničkih sidara, PRIGORAC-GRAĐENJE d.o.o., 637,13kn
 • Sanacija klizišta Zvečaj, HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., 5.992.431,05kn

2014.-

U IZRADI!

 

 

 

 

                

 

 

 

1990 – 2009.

 1. A) ISTRAŽNO BUŠENJE
 1. Geomehanički istražni radovi za pozdzemnu garažu ispod HNK, Zagreb

Investitor:  Geotehnički studio, Zagreb

Vrijednost projekta:  40 000 €

 1. Istražno bušenje za Toplanu, Zagreb, Hrvatska

Investitor:  “Toplana Zagreb”

Vrijednost projekta: 200 000 €

 1. Istražno bušenje na skijalištu “Sljeme”, Zagreb, Hrvatska

Investitor: Grad Zagreb

Vrijednost projekta:  120 000 €

 1. Istražno bušenje za hidroelektranu “Ličko Lešće”- Hrvatska

Investitor – HEP, Zagreb

Vrijednost projekta:  420 000 €

2006 – 2007.     Istražno bušenje za Shopping Centre u Zaprešiću; Hrvatska

Investitor: ATP Austria;

Vrijednost projekta:  140 000 €

 1. Istražno bušenje za hotel “Villa Dubrovnik”, Hrvatska

Investitor: “Villa Dubrovnik”

Vrijednost projekta: 120 000 €

 1. Istražno bušenje za sportsku dvoranu “Višnjik”, Zadar, Hrvatska

Investitor: Grad Zadar

Vrijednost projekta:  160 000 €

 1. Geomehaničko istražno bušenje i ugradnja piezometara, donji tok Neretve, Opuzen, Hrvatska;

Investitor:  Grad Opuzen

Vrijednost projekta:  220 000 €

 1. Istražno bušenje za glavnu luku – Gaženica, Zadar, Hrvatska;

Investitor – “Luka Zadar”;

Vrijednost projekta:       180 000 €

 1. Istražno bušenje za rekonstrukciju luke Gruž u Dubrovniku

Investitor: Luka Dubrovnik;

Vrijednost projekta:       120 000 €

1999 – 2000.     Istražno bušenje na autocesti Zagreb – Dubrovnik, dionica Bosiljevo – Josipdol,

Investitor – “IPZ”, Zagreb;

Vrijednost projekta:       240 000 €

 1. Istražno bušenje na autocesti Zagreb – Goričan,

Investitor – “Astaldi”, Italy;

Vrijednost projekta:       180 000 €

1989 – 1990.     Istražno bušenje za termoelektranu “Jertovec”, Hrvatska

Investitor:          HEP – Zagreb;

Vrijednost projekta:   300 000 €

 

 1. B) GEOTEHNIČKE KONSTRUKCIJE

 

Temeljenje  na pilotima:

 1. Sanacija temelja franjevačkog samostana mikropilotima, Kraljeva Sutjeska, BiH

Investitor:  Franjevački samostan sv. Ivana Krstitelja, Kraljeva Sutjeska, BiH

Vrijednost projekta:  150 000 €

 1. Temelji na CFA pilotima za kransku dizalicu, stambeni centar “Zvonimir”, Zagreb, Hrvatska

Investitor:  Tehnika Co., Zagreb

Vrijednost projekta:  200 000 €

2004 & 2008.     Temeljni piloti za poslovno stambeni centar TIZ, Zadar, Hrvatska

Investitor:  TIZ, Zadar

Vrijednost projekta:  550 000 €

 1. Temeljni piloti za upornjake mosta preko rijeke Vuke, Vukovar, Hrvatska

Investitor:  Hrvatske ceste

Vrijednost projekta:       340 000 €

 1. Temeljni piloti i zaštita građevne jame za rehabilitacjki centar “Topusko”, Hrvatska

Investitor:  Lječilište “Topusko”

Vrijednost projekta:       250 000 €

2002 – 2003.     Zaštita građevne jame za prolaz Čulinečke ulice ispod Branimirove ulice i željezničke pruge u

Zagrebu, upotrebom sidrenih pilota, te čavlane stijene i tla.

Investitor – Grad Zagreb

Vrijednost projekta:        600 000 €

2001 – 2002      Zaštita građevne jame za prolaz Zagrebačke ulice ispod željezničke pruge u Zagrebu

Investitor – Grad Zagreb

Vrijednost projekta:       420 000 €

 1. Skladište unutar tvornice KRAŠ u Zagrebu. Piloti promjera 380 mm.

Investitor:  KRAŠ d.d.

Vrijednost projekta:       300 000 €

1997 – 1998.     Piloti promjera 400 mm za annex hotela “Corynthia” u Baškoj na otoku Krku

Investitor – Coning, Budimpešta;

Vrijednost projekta:       260 000 €

 1. Temelji na mikropilotima za GPS satelitsku mrežu za područje grada Zagreba,

Investitor – Grad Zagreb

Vrijednost projekta:       350 000 €

 

Zaštita građevne jame za višekatne građevine i podzemne garaže primjenom sidrenih pilota, sidrenog mlaznog betona, sidrenih talpi i sidrenih dijafragmi:

 1. Stambeno-poslovni objekt, Heinzelova – odvojak, Zagreb, Hrvatska

Investitor:  F.K.T., Ivanićgrad

Vrijednost projekta:  130 000 €

 1. Stambeno-poslovni objekt, Zagrebačka 1, Zagreb

Investitor: Izgradnja, Slavonski Brod

Vrijednost projekta:  90 000 €

 1. Stabilizacija pokosa sidrenim i gravitacijskim zidom za hotel Villa Dubrovnik

Investitor:  Villa Dubrovnik

Vrijednost projekta:  400 000 €

 1. Ministarstvo unutarnjih poslova – Savska ulica, Zagreb, Hrvatska

Investitor:  “Kamgrad”, Zagreb

Vrijednost projekta:       680 000 €

 1. SPC Maksimir – Kispaticeva, stambeno – poslovni centar u Zagrebu;

Investitor: Geotehnika Inženjering, Zagreb,

Vrijednost projekta:       400 000 €

 1. Poslovna zgrada Reiffeisen Bank – Magazinska ulica u Zagrebu;

Investitor: Kamgrad, Zagreb,

Vrijednost projekta:       540 000 €

2007 – 2008.      Stambeno – poslovni centar “Sky Office” u Zagrebu;

Investitor: Tehnika, Zagreb,

Vrijednost projekta:       1 400 000 €

 1. Hotel Villa Dubrovnik u Dubrovniku;

Vrijednost projekta:       1 050 000 €

 1. Javna podzemna garaža Ilijina Glavica u Dubrovniku;

Investitor: Grad Dubrovnik,

Vrijednost projekta:       1 100 000 €

 1. Pomorska škola u Bakru;

Investitor: Grad Bakar

Vrijednost projekta:       260 000 €

 1. Centar PC 2000 u Zagrebu;

Investitor: Oktavijan, Zagreb,

Vrijednost projekta:       820 000 €

 1. Zagreb tower Centre;

Investitor: Zakladani Staveb, Zagreb

Vrijednost projekta:       160 000 €

2004 – 2005.     Poslovni centar Almeria u Zagrebu;

Investitor:  “Porr Croatia”, Zagreb

Vrijednost projekta:       800 000 €

2001 – 2002.      Krešimir Centar; Zagreb

Investitor: Tehnika, Zagreb,

Vrijednost projekta:       380 000 €

 

Sanacija klizišta primjenom sidara, bušenih drenova, bunara i pilota različitih promjera:

 1. Stabilizacija pokosa primjenom konsolidacijskog injektiranja, sidrenih mikropilota i bušenih drenova ispod željezničke pruge, Buzet, Hrvatska

Investitor: Pružne građevine, Zagreb

Vrijednost projekta:  800 000 €

 1. Veliki potok, Zagreb

Investitor:  Tigra, Zagreb

Vrijednost projekta: 120 000 €

 1. Plat, Dubrovnik

Investitor:  Zakladani Staveb, Zagreb

Vrijednost projekta:  150 000 €

 1. Bijenik, Zagreb

Investitor: Hidrocommerce, Zagreb

Vrijednost projekta:       180 000 €

 1. Kvaternikova ulica, Zagreb

Investitor: Hidrocommerce, Zagreb

Vrijednost projekta:       150 000 €

 1. Grmošćica, Zagreb

Investitor: Hidroelektra Niskogradnja, Zagreb,

Vrijednost projekta:       1 600 000 €

2004 – 2005.     Policentro Rijeka, Hrvatska

Investitor: GP Krk

Vrijednost projekta:       250 000 €

2003./2006.       Črešnjevec, Zagreb

Investitor: Grad Zagreb

Vrijednost projekta:       160 000 €

 1. Klizište Draganić, sidreni piloti;

Investitor – Hrvatske željeznice ;

Vrijednost projekta:       700 000 €

2002 – 2003.     Draga II – Rijeka, sidrena armirano-betonska konstrukcija;

Investitor – Hrvatske željeznice;

Vrijednost projekta:       850 000 €

2002                  Klizišta Buzet, sidreni piloti;

Investitor – Hrvatske željeznice.

Vrijednost projekta:       1 100 000 €

 1. Izvedba bušenih drenova na autocesti Rijeka-Zagreb, klizište Bajer-Vrata;

Investitor – Hrvatske ceste

Vrijednost projekta:        450 000 €.

 1. C) BUŠENJE I INJEKTIRANJE

2007 – 2008.     Wadi Dayqah Dams Project u Omanu – vođenje radova na injekcijskoj zavjesi;

Investitor: Bauer Spezialtiefbau GmbH, Njemačka

Vrijednost projekta:       200 000 €

2006 – 2008.     Baglihar Hydro-Electric Project; Indija; kontaktno i konsolidacijsko injektiranje dovodnog tunela

Investitor: Jai Prakash Associates Limited, Indija

Vrijednost projekta:       600 000 €

2006 – 2007.     Buzet IV – stabilizacija pokosa bušenjem i injektiranjem

Investitor – Hrvatske željeznice;

Vrijednost projekta:       250 000 €

 1. Brana Ponikve na otoku Krku – injekcijska zavjesa

Investitor: Ponikve, Krk,

Vrijednost projekta:       140 000 €

 1. Rekonstrukcija rive “Mali mul” u luci Dubrovnik; bušenje i injektiranje;

Investitor: Grad Dubrovnik

Vrijednost projekta:       120 000 €

2002 – 2003.     Nadzor nad injekcijskim radovima za branu Mujib, Jordan

Investitor: Lahmeyer Int. GmbH, Njemačka,

Vrijednost projekta:       140 000 €

 1. Draga II – bušenje i injektiranje stijenske mase;

Investitor: GP Krk

Vrijednost projekta:       160 000 €

 1. Nairobi/Kenya – instalacija i testiranje prednapregnutih sidara za građevnu jamu

podizvođač za Bauer Spezialtiefbau GmbH;

Vrijednost projekta:       700 000 €

1997 – 1999.     Toker Storage Dam; Asmara/Eritrea;bušenje i injkektiranje, te intalacija instrumenata za geotehnički monitoring

Podizvođač za Bauer Spezialtiefbau GmbH;

Vrijednost projekta:       800 000 €

1995                  Bušenje i injektiranje za optočni tunel brane Godar-e-Landar; Khuzestan/Iran

Investitor: Ilbau Gmbh, Austrija

Vrijednost projekta:       500 000 €

Niz manjih zahvata u domeni izrade geotehničkim konstrukcija, sanacija i istražnih radova u Hrvatskoj.