REFERENCE

 

Karst d.o.o. je izvodi brojne geotehničke radove, među kojima su izdvojeni značajniji projekti:

 

2018.

 • Izgradnja stambeno-poslovne građevine, bazena i potpornih zidova na k.č.br.1030/8, k.o. Veprinac, Opatija, Nova Cesta 131, ulica M.Tita 218, Zaštita građevinske jame, ZAGREBGRADNJA d.o.o.
 • Zaštita građevne jame na objektu: “Izgradnja hotelskog kompleksa Costabella – 1.etapa – zaštita građevinske jame, rušenje, iskopi, nasipavanje plaže, prateći radovi”, Izvedba sidara, procjednica, zaštita mrežom i mlaznim betonom, GP KRK d.d.
 • Geotehnički radovi na objektu Hotel Adriatic, Opatija, Izvedba pilota, sidara, procjednica, zaštita mrežom i mlaznim betonom, “MDK” GRAĐEVINAR

2017.

 

 • Stambeno poslovna građevina TKALČIĆEVA 73 – Zagreb, Zaštita građevne jame i temeljenje, HORTUS SOLIS d.o.o.
 • Dugotrajno pokusno crpljenje na području Rakovice, Pokusno crpljenje, HRVATSKE VODE
 • Stambena građevina PRERADOVIĆEVA 11 ̶  Zagreb, Zaštita građevinske jame i duboko temeljenje, PP INVEST d.o.o.
 • Radovi na izvedbi inženjersko geološke karte Podsljemenske zone Grada Zagreb, II faza, Istražno bušenje i istražna ispitivanja GEOTEHNIČKI STUDIO d.o.o.
 • Ljetno kino Tuškanac, Izvedba drvenih mikropilota, FOTON PROMET D.O.O.
 • RAKOVICA- nastavak vodoistražnih radova – istražno bušenje, HRVATSKE VODE
 • Građevinski radovi-zaštita građevinske jame na lokaciji objekta MALI RAJ u OPATIJI, MDK Građevinar, trgovina, usluge i poljoprivreda
 • Postrojenje RDF-a, Izvedba mikropilota za temeljenje, NEXE GRADNJA d.o.o.
 • Klizište Hrvatsko – Ložac – drenovi i inklinometri, TRG d.o.o.
 • Izvedba novih piezometara i proširivanje postojećih bušotina i ugradnja piezometara na lokaciji Terminal Omišalj – Janaf d.d., GEOTEHNIČKI STUDIO d.o.o.
 • Radna zona Rakitovec kod V. Gorice – postrojenje za proizvodnju tehničkih plinova-Izvedba istražno-eksploatacijskog bunara B-2, sa ishođenjem vodopravnih uvjeta, vodopravne potvrde i dozvole, ISTRABENZ PLINI d.o.o.
 • Izgradnja proizvodno-poslovne građevine Vincek, Zaštita iskopa i susjednih objekata, TERRA PLANT d.o.o.
 • Piezometarsko polje JM-28-1, Prudinec/Jakuševec, Zagrebački holding d.o.o.

 

2016.

 • faza vodoistražnih radova na području Trpnja-izvor Orah, Vodoistražni radovi, HRVATSKE VODE
 • Građevinski radovi-zaštita građevinske jame na lokaciji objekta HOTELA GORGIO II u IČIĆIMA, MKD Građevinar, trgovina, usluge i poljoprivreda
 • Izvođenje radova na SANACIJI KLIZIŠTA U NASELJU PELESKI-DOBRI ZDENCI, MB-TRANSGRADNJA D.O.O.
 • Karlovac-Izvorište Mostanje, Istražno bušenje, VODOVOD I KANALIZACIJA
 • Izvođenje geotehničkih radova na SANACIJI KLIZIŠTA NA SLJEMENSKOJ CESTI, UGIBALIŠTE 65, GRAD ZAGREB
 • Izvođenje radova na SANACIJI KLIZIŠTA U NASELJU BRASLOVJE, MB-TRANSGRADNJA D.O.O.
 • Slatinski Drenovac -izvedba istraživačko-piezometarske bušotine na lokaciji Slatinski Drenovac, Vodoistražni radovi, HRVATSKE VODE
 • Izvođenje dijela radova izgradnje mosta Odra u Sisačko-moslavačkoj županiji, duboko temeljenje, EDING d.o.o.
 • Radovi na SANACIJI KLIZIŠTA NA BLAGUŠKOJ CESTI U BLAGUŠI, SESVETE, PRIGORAC-GRAĐENJE d.o.o.
 • Izvođenje radova na projektu dovodni melioracijski kanal Biđ Bosut, EURCO d.d.
 • Eksploatacijsko polje Vranović, Istražno bušenje jezgrovanjem, NAŠICECEMENT D.D.
 • Seget Donji – pripremni radovi gradnje Centra zdravog življenja, Izvedba sidara i zaštitnih mreža, VDM PROMET d.o.o.
 • Geotehničko ispitivanje putem strateške bušotine- lokacije T-2 i L-1, Geotehničko istražno bušenje, GEOTEHNIČKI STUDIO d.o.o.
 • Izvedba bunara promjera 1200mm na “Uređenju hidroforskog postrojenja na brani HE Varaždin“,  VODOGRADNJA d.d.
 • Radovi na objektu Villa Magdalena Krapinske Toplice, Zaštita jame i duboko temeljenje, GIC GRADNJE d.o.o.
 • Obnova sustava piezometara na nasipima HE Varaždin, Vodoistražni radovi, HEP-PROIZVODNJA d.o.o.

 

2015.

 • Ravni Kotari-Bukovica-nastavak vodo-istražnih radova, HRVATSKE VODE
 • Vodoistražni radovi na području Općine Trpanj, Izvođenje istražne bušotine, IZVOR ORAH d.o.o.
 • Stambena zgrada JORDANOVAČKI ODVOJAK-Zagreb, Zaštita građevinske jame, ALFA STAN JORDANOVAC d.o.o.
 • Izvedba istražnih radova na platou II. cjeline Terminala Omišalj, GEOKON-ZAGREB d.d.
 • Izvedba istražnih radova u lučkom području luke Slavonski Brod, faza III., GEOKON-ZAGREB d.d.
 • Građenje zgrade “C” i privođenje namjeni preostalog dijela tunela “T” FAZA, Zaštita iskopa građevne jame, TRAG d.o.o.
 • RAB – ISTRAŽNO BUŠENJE, HRVATSKE VODE
 • Izvođenje radova Dom hrvatskih veterana – Lipik za izvođenje radova pilotiranja, monitoringa, geotehničkog nadzora i injektiranja temelja, HM-PATRIA d.o.o.
 • Vodoistražni radovi na istraživanju lokacije Striježevica- Izrada strukturno-piezometarskih bušotina, TEKIJA d.o.o.

 

2014.

 • Poslovi na osiguranju dodatnih količina vode na otoku Rabu, bušenje, vodoistražni radovi, VRELO d.o.o.
 • Poslovi na osiguranju dodatnih količina vode na području MARČANE, bušenje, vodoistražni radovi, VODOVOD PULA d.o.o.
 • Obnova državne ceste D29, dionica 21, Marija Bistrica – Kašina (Laz), bušenje mikropilota, MEĐIMURJE GRADITELJSTVO d.o.o.
 • Sanacija klizišta Zelengaj u Zagrebu, izvedba pilota i geotehničkih sidara, PRIGORAC-GRAĐENJE d.o.o.
 • Sanacija klizišta Zvečaj, izvedba pilota, gabiona, samobušivih drenova, HŽ INFRASTRUKTURA
 • Izvođenje radova na potpornoj konstrukciji kod stupa br.3 na DV 110 kV Pokuplje-Dubovac-Švarča, izvedba pilota i geotehničkih sidara, HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o. Prijenosno područje Zagreb

 

2013.

 • Podvodno miniranje, Luka Gaženica, Zadar, bušenje, GEOTEHNIČKI STUDIO d.o.o.
 • Dogradnja postojećeg kolosjeka i gradnja nove dvokolosiječne pruge na dionici Hrvatski Leskovac – Karlovac, istražni radovi, GEOKON – ZAGREB d.d.
 • SINTEZA SM2 – DOGRADNJA API POGONA Savski Marof, Zaštita građevinske jame, TEHNIKA d.d.
 • BRANA AKUMULACIJE PONIKVE – Krk, Izgradnja injekcijske zavjese, PONIKVE KRK d.o.o.
 • Sanacija klizišta Kvaternikova-Divoselska, VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.
 • Drežničko polje, Vodoistražni radovi, HRVATSKI GEOLOŠKI INSTITUT

 

2012.

 • GRAĐEVINSKI PROJEKT PORSCHE RIJEKA – novogradnja garaže s posebnom namjenom, Iskop i zaštita pokosa iskopa, PORSCHE ZAGREB d.o.o.
 • HALA XII. ŽITNJAK, Zaštita građevinske jame, TEHNIKA d.d.
 • Sanacija klizišta prednapregnutim geotehničkim sidrima za stambeno poslovni objekt “DUNJEVAC”, Sv. Duh u Zagrebu, TEHNIKA d.d.
 • Ugradnja štapnih sidara na rekonstrukciji dionice pruge Lokve – Drivenik, PRUŽNE GRAĐEVINE d.o.o.
 • Atlant poslovni centar, Dubrovnik, Samobušiva sidra, ZAKLADANI STAVEB A.S. PODRUŽNICA ZAGREB

 

2011.

 • Privremena geotehnička sidra, Sv. Kuzam-Križišće, VIADUKT D.D.
 • Zaštita građevne jame stambenih građevina Z4 i Z5 – Sv. DUH, ZAGREB, izvedba pilota i sidara, SGZ STANOGRAD
 • Zaštita željezničkog tunela “KALVARIJA”, izvedba sidra, zaštita mlaznim betonom, mjerenje i praćenje inklinometrima i deformetrima, PRUŽNE GRAĐEVINE d.o.o.
 • TRGOVAČKO KULTURNI CENTAR U SESVETAMA između Bjelovarske ulice i željezničke pruge (na k.č. 1851/1, k.o. Sesvete) u Sesvetama, izvedba pilota za poboljšanje temeljnog tla, V.D.M. PROMET d.o.o.
 • Poslovni centar Heinzelova, Zagreb – zaštita građevne jame, KAMGRAD d.o.o.

 

 • Izrada glavnog projekta zaštite građevne jame i izvedba zaštite građevne jame podrumske etaže na ZSPG B (M16) – Livadarski put, Zagreb, STIPIĆ GRUPA d.o.o.
 • Sanacija klizišta Veliki potok, izvedba sidara i mlaznog betona, TIGRA d.o.o.
 • VILLA DUBROVNIK – Osiguranje stabilnosti pokosa kod dilatacije “D”, izvedba sidara, HOTEL VILLA DUBROVNIK d.d.
 • STAMBENO POSLOVNI OBJEKT, ZAGREBAČKA 1, Zaštita građevne jame, izvedba čeličnog žmurja, zabijanje čeličnih profila, izvedba geotehničkih sidra, IZGRADNJA d.o.o.
 • Zaštita građevne jame, stambene građevine Z4 i Z5, Sveti Duh, zabijanje čeličnih profila, izvedba mikropilota i sidara, S.G.Z. STANOGRAD stambeno-graditeljska zadruga
 • Poslovni objekt Vukovarska, Zagreb – izvedba geotehničkih sidara, KAMGRAD d.o.o.

 

2009.

 • Geomehanički istražni radovi za podzemnu garažu ispod HNK, Zagreb, Geotehnički studio, Zagreb
 • Sanacija temelja franjevačkog samostana mikropilotima, Kraljeva Sutjeska, BiH, Franjevački samostan sv. Ivana Krstitelja, Kraljeva Sutjeska, BiH
 • Temelji na CFA pilotima za kransku dizalicu, stambeni centar “Zvonimir”, Zagreb, Hrvatska, Tehnika Co., Zagreb
 • Stambeno-poslovni objekt, Heinzelova – odvojak, Zagreb, Hrvatska, F.K.T., Ivanićgrad
 • Stabilizacija pokosa sidrenim i gravitacijskim zidom za hotel Villa Dubrovnik, VILLA DUBROVNIK
 • Ministarstvo unutarnjih poslova – Savska ulica, Zagreb, Hrvatska, Zaštita građevne jame za primjenom sidrenih pilota, sidrenog mlaznog betona, KAMGRAD
 • Stabilizacija pokosa primjenom konsolidacijskog injektiranja, sidrenih mikropilota i bušenih drenova ispod željezničke pruge, Buzet, Hrvatska, PRUŽNE GRAĐEVINE, Zagreb
 • Plat, Dubrovnik, sanacija klizišta, ZAKLADANI STAVEB

 

2008.

 • Istražno bušenje za Toplanu, Zagreb, Hrvatska, TOPLANA ZAGREB
 • Istražno bušenje na skijalištu “Sljeme”, Zagreb, Hrvatska, GRAD ZAGREB
 • Temeljni piloti za poslovno stambeni centar TIZ, Zadar, Hrvatska, TIZ, Zadar
 • SPC Maksimir – Kišpatićeva, stambeno – poslovni centar u Zagrebu, zaštita građevne jame, GEOTEHNIKA INŽENJERING, ZAGREB
 • Poslovna zgrada Reiffeisen Bank – Magazinska ulica u Zagrebu, zaštita građevne jame, KAMGRAD
 • Stambeno – poslovni centar “Sky Office” u Zagrebu, zaštita građevne jame, TEHNIKA
 • Wadi Dayqah Dams Project u Omanu – vođenje radova na injekcijskoj zavjesi, BAUER SPEZIALTIEFBAU GMBH, Njemačka
 • Baglihar Hydro-Electric Project; Indija; kontaktno i konsolidacijsko injektiranje dovodnog tunela, JAI PRAKASH ASSOCIATES LIMITED, Indija

 

2007.

 • Istražno bušenje za hidroelektranu “Ličko Lešće”- Hrvatska, HEP, Zagreb
 • Istražno bušenje za Shopping Centre u Zaprešiću; Hrvatska, ATP Austria
 • Temeljni piloti za upornjake mosta preko rijeke Vuke, Vukovar, Hrvatska, HRVATSKE CESTE
 • Buzet IV – stabilizacija pokosa bušenjem i injektiranjem, HRVATSKE ŽELJEZNICE

 

2006.

 • Javna podzemna garaža Ilijina Glavica u Dubrovniku, zaštita građevne jame, GRAD DUBROVNIK
 • Pomorska škola u Bakru, zaštita građevne jame, GRAD BAKAR
 • Bijenik, Zagreb, sanacija klizišta, HIDROCOMMERCE, Zagreb
 • Kvaternikova ulica, Zagreb, sanacija klizišta, HIDROCOMMERCE, Zagreb
 • Črešnjevec, Zagreb, sanacija klizišta, GRAD ZAGREB

 

2005.

 • Istražno bušenje za hotel “Villa Dubrovnik”, Hrvatska, VILLA DUBROVNIK
 • Temeljni piloti i zaštita građevne jame za rehabilitacijski centar “Topusko”, Hrvatska, LJEČILIŠTE “TOPUSKO”
 • Centar PC 2000 u Zagrebu, zaštita građevne jame, OKTAVIJAN, Zagreb,
 • Zagreb tower Centre, zaštita građevne jame, ZAKLADANI STAVEB
 • Poslovni centar Almeria u Zagrebu, zaštita građevne jame, PORR CROATIA

 

2004.

 • Istražno bušenje za sportsku dvoranu “Višnjik”, Zadar, Hrvatska, GRAD ZADAR
 • Geomehaničko istražno bušenje i ugradnja piezometara, donji tok Neretve, Opuzen, Hrvatska, GRAD OPUZEN
 • Grmošćica, Zagreb, sanacija klizišta, HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA, Zagreb
 • Policentro Rijeka, Hrvatska, sanacija klizišta, GP KRK
 • Brana Ponikve na otoku Krku, injekcijska zavjesa, PONIKVE, Krk

 

2003.

 • Istražno bušenje za glavnu luku – Gaženica, Zadar, Hrvatska, LUKA ZADAR
 • Istražno bušenje za rekonstrukciju luke Gruž u Dubrovniku, LUKA DUBROVNIK
 • Zaštita građevne jame za prolaz Čulinečke ulice ispod Branimirove ulice i željezničke pruge u Zagrebu, upotrebom sidrenih pilota, te čavlane stijene i tla, GRAD ZAGREB
 • Klizište Draganić, sidreni piloti, HRVATSKE ŽELJEZNICE
 • Draga II – Rijeka, sidrena armirano-betonska konstrukcija, HRVATSKE ŽELJEZNICE
 • Rekonstrukcija rive “Mali mul” u luci Dubrovnik, bušenje i injektiranje, GRAD DUBROVNIK
 • Nadzor nad injekcijskim radovima za branu Mujib, Jordan, LAHMEYER INT. GMBH, Njemačka

 

2002.

 • Zaštita građevne jame za prolaz Zagrebačke ulice ispod željezničke pruge u Zagrebu, GRAD ZAGREB
 • Krešimir Centar; Zagreb, Zaštita građevne jame, TEHNIKA
 • Klizišta Buzet, sidreni piloti, HRVATSKE ŽELJEZNICE

 

2001.

 • Draga II – bušenje i injektiranje stijenske mase, GP KRK

 

2000.

 • Istražno bušenje na autocesti Zagreb – Dubrovnik, dionica Bosiljevo – Josipdol, “IPZ”, Zagreb
 • Skladište unutar tvornice KRAŠ u Zagrebu, Izvedba pilota, KRAŠ d.d.

 

 1. – 1989.
 • Istražno bušenje na autocesti Zagreb – Goričan, “ASTALDI”, Italy
 • Nairobi/Kenya – instalacija i testiranje prednapregnutih sidara za građevnu jamu, BAUER SPEZIALTIEFBAU GmbH
 • Toker Storage Dam; Asmara/Eritrea;bušenje i injkektiranje, te intalacija instrumenata za geotehnički monitoring, BAUER SPEZIALTIEFBAU GmbH
 • Piloti promjera 400 mm za annex hotela “Corynthia” u Baškoj na otoku Krku, CONING, Budimpešta
 • Izvedba bušenih drenova na autocesti Rijeka-Zagreb, klizište Bajer-Vrata, HRVATSKE CESTE
 • Bušenje i injektiranje za optočni tunel brane Godar-e-Landar; Khuzestan/Iran, ILBAU Gmbh, Austrija
 • Istražno bušenje za termoelektranu “Jertovec”, Hrvatska, HEP – Zagreb;