Bušenje i injektiranje

Jedna od ključnih djelatnosti Karst d.o.o. je bušenje i injektiranje na svim građevinskim objektima visokogradnje i niskogradnje, a najzastupljenije je tijekom izvođenja/rehabilitacija brana i ostalih hidrotehničkih konstrukcija te prometnica (autoceste, željeznice)

Injektiranje je inženjerska djelatnost koja se nalazi u opsegu izvođačkih aktivnosti od samog osnivanja poduzeća Karst d.o.o.

Vrlo pojednostavljeno; injektiranje je ubrizgavanje injekcijskih smjesa (kroz unaprijed pripremljene bušotine) u šupljine tla/stijena ili zidova građevne konstrukcije u svrhu: poboljšanja vodonepropusnosti, poboljšanja/unapređenja čvrstoće, konsolidacije te prednaprezanja različitih potpornih/nosivih konstrukcije.

Poglavito, postupci bušenja i injektiranja primjenjuju se kod:

 • Sprečavanja procjeđivanja vode iz akumulacija ispod i u bokovima brana, time i sprečavanja erozije temeljnog tla i gubitaka vode
 • Sprečavanje i kontrola tlaka uzgona na konstrukcijama koje se nalaze pod režimom utjecaja vode u podzemlju u temeljnom tlu,
 • Sprečavanja kontakta i miješanja pitke sa zagađenom vodom,
 • Sprečavanja kontakta i miješanja pitke sa slanom morskom vodom,
 • Izrada pilota različitog promjera u mekanom tlu, radi dubokog temeljenja građevina postupcima Jet-Grouting ili Mlaznog Injektiranja i Prepact,
 • Konsolidaciju i povezivanje tla u homogenu cjelinu radi poboljšavanja tlačne čvrstoće tla ispod masivnih i teških građevina- konsolidacijsko injektiranje
 • Popunjavanja praznih šupljina između betonske obloge tunela i okolnog tla radi postizanja kontakta – kontaktno injektiranje,
 • Naknadno injektiranje sidara ili pilota za postizanje čvršće veze između ugrađenog materijala, konstrukcije i tla, post-grouting
 • Popunjavanja praznih kaverni u tlu, nastale prirodnim putem ili drugačije uzrokovane,
 • Izrada čvrste veze u sidrišnoj dionici između geotehničkih i štapnih sidara i okolnog tla,
 • Izrada čvrste veze između tla i betonskih linijskih konstrukcija,
 • Rekonstrukcija i sanacija starih povijesnih građevina i spomenika,
 • Prednapinjanja betonskih obloga hidrotehničkih tunela

Shodno gore navedenim namjenama te primijenjenim tehnologijama, tipovi injektiranja dijele se na:

 • Injekcione zavjese;
 • Kontaktno/vezno inektiranje, te injektiranje u svrhu prednapinjanja betonskih/čeličnih obloga hidrotehničkih tunela;
 • Konsolidacijsko injektiranje;
 • Sanacijsko injektiranje
 • Jet Grouting/Mlazno Injektiranje

Ovisno o vrsti zahvata te o postizanju krajnjeg cilja izvođenja injekcionih radova, u sklopu izrade na svakom projektu unaprijed se bira injekciona smjesa koja može biti na bazi:

 • cementa i vode,
 • cementa, vode i raznih dodataka (najčešće; glina, bentonit, vapno, pijesak i dr.), i,
 • smjesa za kemijsko injektiranje.

Više od 200 različitih projekata

Tijekom svog postojanja poduzeće Karst d.o.o., sa svojom vlastitom bušaćom i injekcionom najmodernijom kompjuterskom opremom, te pratećim laboratorijem i stručnjacima, izvodilo je injektiranje u zemlji i inozemstvu na više od 200 različitih projekata sa primjenom svih injekcijskih metoda i tehnologija u svrhu postizanja opisanih ciljeva.