ispitivanja

Ispitivanja

Osim dugogodišnjeg iskustvo u izvođenju, tvrtka KARST d.o.o. ima iskustvo i s ispitivanjima kvalitete izvedenih geotehničkih elemenata.

Ispitivanja koja izvodimo usko su vezana uz ostale spomenute djelatnosti, a to su:

 • Standardni Penetracijski Test (SPT);
 • Uzimanje poremećenih (PU) i neporemećenih uzoraka(NU);
 • Opažanje i mjerenje nivoa podzemne vode (NPV);
 • Ispitivanje vodopropusnosti (VDP) Lugeon i Lefranck metodom;
 • Determinacija/klasifikacija jezgre i određivanje raspucanosti stjenske mase (RQD)
 • Dinamički penetracijski test (DPH, DPM, DPL)
 • Statičko ispitivanje pilota
 • Ispitivanje cjelovitosti/integriteta pilota (PIT/PET)
 • Ispitivanje probnih i primopredajnih sidara (prednaprezanje sidara)
 • Kamera za prospekciju bušotina/bunara (do 300 metara dubine)
 • Statičko i dinamičko određivanje nivoa vode (DIVERI)
 • Ispitivanje i uzorkovanje vode u akreditiranim laboratorijima
 • Probna crpljenja vode (najčešće iz bunarskih konstrukcija), raznim metodama, poznatije su „crpljenje u koracima“ ili „step test“, te „crpljenje stalnom količinom“ ili „constant test“

Standardni Penetracijski Test (SPT), uzimanje poremećenih (PU) i neporemećenih uzoraka(NU), opažanje i mjerenje nivoa podzemne vode (NPV), ispitivanje vodopropusnosti (VDP) Lugeon / Lefranck metodom, te determinacija/klasifikacija jezgre i  određivanje raspucanosti stijenske mase (RQD) su detaljno opisani u poglavlju „GEOTEHNIČKI ISTRAŽNI RADOVI“.

Dinamički penetracijski test/dinamičko sondiranje (Dynamic Probing Test – DP) dio je također ispitivanja tla, odnosno geomehanike (geotehničkih istražnih radova), no može se izvoditi kao samostalno ispitivanje, neovisno o bušenju za razliku od prethodno navedenih ispitivanja. Ispitivanjem se utvrđuje otpor tla i mekanih stijena prodoru šiljka, koji je smješten na šipkama određene dužine i težine. Ovisno o težini utega kojim zabijamo šipke i šiljak u tlo imamo podjelu na DPH, DPM i DPL. DPH (Dynamic probing heavy) – teška dinamička sonda, odnosno uteg težine 50 kg, DPM (Dynamic probing medium) – srednja dinamička sonda, odnosno uteg težine 30 kg, DPL (Dynamic probing light – lagana dinamička sonda, odnosno uteg težine 10 kg, postoji i DPSH (Dynamic probing superheavy) – superteška dinamička sonda, uteg težine 63,5 kg.

Da bi se  odredila kvaliteta izvedenih elementa za temeljenje koji se nalaze i do nekoliko desetaka metara duboko u zemlji. Kako bi ispitali duboke temelje, mikropilote i pilote, koristimo dva načina. Jedan je statičko ispitivanje pilota, drugi ne invazivni način je PIT. Statičko ispitivanje tla uključuje veliko opterećenje (proračunom definirano) hidrauličkom prešom na izvedeni pilot, te mjerenje slijeganja tla prilikom opterećenja, da bi se vidjelo da li izvedeni pilot drži projektirano opterećenja. To je vrlo skup postupak i rijetko se izvodi.

Ispitivanje cjelovitosti/integriteta pilota (PIT, Pile integrity test ili PET, Pile echo test) izvodimo sa našom M.A.E. opremom i software-om za obradu podataka. To je neinvazivna metoda koja na temelju povrata zvučnih, soničnih/zvučnih valova kroz pilot određuje da li postoji prekid ili je pilot cjelovit. Posebno je važan kada se izvode piloti u materijalima gdje je opasnost od obrušavanja materijala velika ili postoji opravdani strah od segregacije betona.

Sidra su jako bitan element, bilo kod sanacije klizišta, zaštite građevnih jama ili stabilizacije pokosa, bilo da su aktivna ili pasivna, gotovo uvijek se svode na isto, a to je pritezanje (unošenje sile u sidro) na projektiranu silu. Da bi se sidra pritegnula na određenu silu ili da bi napravili kontrolu sidara, imamo probna i primopredajna sidra, koristimo naše umjerene  hidrauličke preše, mikroure i cilindre. Ovisno o vrsti preše, bilo ručnih ili automatskih ispitujemo sidra do različitih sila, a najviše do 1.000 kN.

U poglavlju „VODOISTRAŽNI RADOVI“ više ili manje su opisana slijedeća ispitivanja: Kamera za prospekciju bušotina/bunara (do 300 metara dubine), statičko i dinamičko određivanje nivoa vode (DIVERI), ispitivanje i uzorkovanje vode u akreditiranim laboratorijima, probno crpljenje vode (najčešće iz bunarskih konstrukcija), raznim metodama, poznatije su „crpljenje u koracima“ ili „step test“, te „crpljenje stalnom količinom“ ili „constant test“.

Valja još jednom napomenuti  da kada se dogodi neka zaglava u bušotini ili jednostavno treba vidjeti što se događa na određenoj dubini u nekom bunaru, zdencu, posjedujemo „PASI“ kameru kojom radimo videoprospekciju i do 300m dubine. Nakon izvedenih radova radi se Izvještaj i „video clip“ (film) sa snimkom bušotine/bunara.

Probno crpljenje vode iz bunara/zdenca

Probno crpljenje vode iz bunara/zdenca radi se gore navedenim metodama u svrhu dobivanja kapaciteta zdenca, odnosno laički rečeno da bi znali koliko vode ima i koju pumpu odabrati za crpljenje. Imamo više potopnih pumpi za istraživačko crpljenje, probno crpljenje. Imamo pumpe od 3“, 4“, 5“, 6“, 8“, 10“, odgovarajuće vodomjere, navedeno i u poglavlju „OPREMA“. Za mjerenje nivo vode prilikom crpljenja koristimo naše dubinomjere, koji mjere i do 150m, a ovisno o potrebi koristimo i automatske mjerače nivo podzemne vode divere. Oni nam mogu dati informaciju nivoa podzemne vode za svakih 0,5sek do 99sati, te mogu mjeriti nivo na dubini od 100m ispod zatečenog nivoa podzemne vode i to u više bunara/zdenaca istovremeno.