zaštita građevinskih jama

Zaštita građevinskih jama i duboko temeljenje

Izvedba građevinske jame u urbanoj sredini predstavlja veliki graditeljski rizik, kako zbog već postojećih susjednih građevina, tako i zbog brojnih i raznolikih komunalnih infrastruktura nad i pod zemljom. Građevinska jama ne može se izvesti jednostavno, slobodnim iskopom, već prije iskopa treba izvesti zaštitnu konstrukciju. Zaštitna konstrukcija ima zadatak osigurati stabilnost vertikalnih zidova građevinske jame i spriječiti pomake, koji bi mogli izazvati oštećenja susjednih građevina i instalacija; te omogućiti crpljenje procjednih i podzemnih voda u slučaju dubljih iskopa. Izbor optimalnog rješenja zaštitne konstrukcije ovisi o dubini iskopa, sastavu i karakteristikama temeljnog tla, razini podzemne vode, geometriji i dubini temeljenja susjednih građevina,  položaju i udaljenosti prometnica i komunalnih instalacija, kao i o ostalim ambijentalnim okolnostima.

Vertikalni elementi zaštitne konstrukcije (raščlanjeni ili neprekinuti) u našoj graditeljskoj praksi mogu biti bušeni mikropiloti i piloti,  zabijeni čelični profili i žmurje (talpe), mlaznoinjektirani stupovi i armiranobetonska dijafragma. Elementi za preuzimanje horizontalnih sila su razne vrste samobušivih, štapnih i geotehničkih sidara (ankera), te razuporne čelične konstrukcije. Obloga iskopa izvodi se postavljanjem geotekstila, mreža, te prskanjem mlaznog betona (prskani beton- torkret).

Karst je dosad izveo, samostalno ili u suradnji s drugim geotehničkim partnerskim tvrtkama, niz građevinskih jama raznih dimenzija i dubina. Pri tome treba naglasiti dobru opremljenost i ekipiranost u smislu iskusnog tima ljudi, za izvođenje mikropilota i pilota, te svih vrsti samobušivih, štapnih i geotehničkih sidara.

Ukratko; kod zaštite građevinskih jama izvodimo slijedeće vrste građevinsko- geotehničkih radova:

  • Bušeni mikropiloti i piloti,
  • Zabijeni čelični profili,
  • Talpe (žmurje),
  • Štapna, samobušiva, trajna i privremena geotehnička sidra (ankeri),
  • Postavljanje geotekstila, mreža, mlazni beton (prskani beton- torkret),
  • Ispitivanje cjelovitosti (integriteta) pilota soničnom metodom: PIT/PET,
  • Probno i primopredajno ispitivanje sidara,

Dugogodišnje iskustvo

Osim iskustva u navedenim radovima, Karst ima dugogodišnje iskustvo i u izvođenju dubokog temeljenja, odnosno temeljenja na pilotima.