Hidrogeološki i hidrotehnički istražni radovi

Karst d.o.o. je registrirana tvrtka za vodoistražne radove i posjeduje višegodišnje iskustvo u ovoj djelatnosti. Temeljem izvedenih radova (referenci), opremljenosti i iskustva stručnog kadra dobili smo i “Rješenje za izvođenje vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova – bušenje istražnih bušotina i zdenaca“. Dokument je ispostavljen od strane  Ministarstva Regionalnog Razvoja, Šumarstva i Vodnog Gospodarstva“, a formalno predstavlja licencu za izvođenje vodoistražnih radova.

U vodoistražne radove ubraja se:

  • istraživanje prisutnosti podzemnih vodonosnih horizonata (vodonosnika); odnosno, utvrđivanje postojanja vode na zadanoj lokaciji,
  • izvedba bunara odnosno zdenaca za razne namjene: navodnjavanje, tehničku vodu, vodu za piće, geotermalnu energiju, ugradnju piezometara (osmatranje razine podzemne vode), i slično…
  • čišćenje (osvajanje) bunara raznim metodama: jednostruki i dvostruki air-lift, ispiranje vodom…,
  • utvrđivanje količine vode iz vodonosnika probnim crpljenjem („step-test“) i crpljenjem sa stalnom količinom („constant test“) ili testiranje upoja bunara probnim ulijevanjem i utvrđivanje kvalitete vode laboratorijskom analizom uzorka vode iz bunara,
  • nakon izrade zdenca (bunara) izrada izvještaja o izvršenim radovima, s posebnim naglaskom na proračun optimalne izdašnosti zdenca, temeljem izračunatih hidrogeoloških parametara iz podataka pokusnog crpljenja,
  • Izvedba testova vodopropusnosti metodom Lugeona ili Le francka.
  • ishođenje vodoopskrbnih dokumenata: program radova, vodopravni uvjeti, vodopravna potvrda, vodopravna dozvola.

Izvedba kvalitetnog zdenca (bunara), zahtijeva vrlo stručan pristup već od samog lociranja zdenca (bunara); izbora tehnologije bušenja; vrste ugradbenog materijala (posebice filtra); konstrukcije zdenca/bunara. Karst d.o.o. aktivno sudjeluje u svim navedenim stavkama, kako sa svojim stručnim savjetima, tako i samim izvođenjem vodositražnih radova u svim vrstama materijala.

U nekim slučajevima postoje tereni gdje se može pretpostaviti izdašnost zdenca/bunara odgovarajuće konstrukcije bez vodoistražnih radova, ali to su male iznimke. Kako bi se eliminirao rizik pogrešnih predviđanja ili rezultata nestručnih istraživanja, te povećala  mogućnost uspješne izvedbe; potreban je stručan pristup, počevši od prospekcije terena i uvida u geološku građu terena temeljem geoloških i hidrogeoloških karata, odnosno rezultata prethodnih istraživanja. Ukoliko se procijeni povoljno stanje tj. postojanje podzemne vode i njene potrebne količine na ekonomski opravdanim dubinama, slijede istražna bušenja i testiranja, te se na kraju temeljem dobivenih relevantnih podataka projektira i izrađuje zdenac.

Konstrukcije zdenaca najčešće su od čeličnih, pocinčanih, inox, PVC (polivinilklorid) ili PEHD (polietilen-high-density) cijevi, čiju nabavu i dostavu na lokaciju pruža Karst d.o.o. U zoni vodonosnog sloja, zacjevljenje bunara se izvodi bunarskim filterskim cijevima koji se rade od različitih konstrukcija perforiranih cijevi (mostićavi, žičani, slotirani, višeslojni i sl.), koji omogućavaju uticanje vode iz vodonosnika u bunar.

U donji dio bunarskog zacjevljenja (ispod filtera) ugrađuje se taložnik, najčešće sa konusnim završetkom na donjem dijelu zbog lakše ugradnje i održavanja. Prstenasti prostor između postavljene konstrukcijske cijevi i bušotine, popunjava se glinenim tamponom u zoni pune cijevi, a šljunčanim granuliranim zasipom u zoni bunarskog filtra. Tampon od gline (bentonita) ili glino-cementne mase u prstenastom prostoru od površine terena do vodonosnog sloja, ima funkciju nepropusnog sloja koji sprječava zagađenje bunara.

Prilagodba zadatku

Ovisno o dubini i promjeru bunara ili metodi bušenja Karst d.o.o. ima na raspolaganju više  bušačih garnitura, zračnih kompresora, isplačnih pumpi, dubinskih pumpi za  probno crpljenje te ćemo Vam ovisno o Vašim potrebama ponuditi optimalno rješenje. Osim navedenog KARST d.o.o. posjeduje kameru za istraživanje bunara i ostalih bušotina do 300 m dubine.
Obratite nam se s povjerenjem!