geotehnički istražni radovi

Karst - bušaći radovi

 1. Geotehničko istražno bušenje/geomehanika: sadrži izvođenje bušotina u svim vrstama tla i stijena, bez/sa uzorkovanjem i terenskim (“In-situ“) ispitivanjima, kao što su:
 • Standardni Penetracijski Test (SPT);
 • uzimanje poremećenih (PU) i neporemećenih uzoraka(NU);
 • opažanje i mjerenje nivoa podzemne vode (NPV);
 • ispitivanje vodopropusnosti (VDP) Lugeon i Lefranck metodom;
 • determinacija/klasifikacija jezgre i određivanje raspucanosti stjenske mase  RQD metodom
 1. Strukturno istražno bušenje, koje sadrži;

2.1. Prospekcijsko bušenje sa kontinuiranim uzorkovanjem/jezgrovanjem i testiranjem u neistraženim terenima, gdje je na osnovi površinskih znakova, geološke karte, te dodatnih predviđanja, potrebno utvrditi podzemnu strukturu geoloških naslaga radi bilo kakvog daljnjeg detaljnijeg ispitivanja.

2.2. Geološko istražno bušenje sa kontinuiranim uzorkovanjem/jezgrovanjem i testiranjem, u svrhu određivanja rezervi sirovina u rudarskim objektima, kao i u pozajmištima građevinskog materijala.

 1. Bušenje za hidrološke namjene, koje obuhvaća slijedeće aktivnosti:

3.1. Istražno bušenje za pronalaženje i opažanje podzemne vode; t.j. identifikaciju optimalnog vodonosnog horizonta (vodonosnika). Ova aktivnost sadrži izradu bušotina u svrhu istraživanja strukturno-hidrogeoloških karakteristika geoloških naslaga i ugradnja piezometarskih konstrukcija radi praćenja nivoa podzemne vode (NPV), mjerenje vodopropusnosti (VDP),  praćenje dinamike podzemnih voda, te uzorkovanja u svrhu kontrole kvalitete vode.

3.2. Bušenje u svrhu izrade zdenaca (bunara) za navodnjavanje i vodoopskrbu pitkom vodom naselja, privrednih objekata i  domaćinstava te iskorištavanja geotermalne energije podzemne vode u toplinskim stanicama.

 1. Bušenje u funkciji injekcionih radova; sadrži izradu bušotina u svrhu različitih vrsta injektiranja raznih injekcijskih smjesa pod tlakom:
 • primarne strukturne bušotine u svrhu određivanja osnovnih parametara za izradu injekcione zavjese;
 • bušotine u svrhu izrade injekcione zavjese;
 • bušotine za kontaktna i konsolidacijska injektiranja;
 • kose kontrolne bušotine kroz “udarne presjeke“ injektiranih zona, u svrhu utvrđivanja stupnja efikasnosti izvedenih radova
 1. Bušenje za izradu geotehničkih konstrukcija, odnosi se na izradu:

5.1. Bušotina za konstrukciju mikropilota i pilota,

5.2. Bušotina za ugradnju geotehničkih-prednapregnutih i štapnih sidara,

5.3. Bušotina za drenažne sustave

 1. Bušenje za geofizička ispitivanja i katodnu zaštitu
 1. Horizontalno i/ili usmjereno bušenje: za izradu bušotina (proboja) ispod prometnica, vodotoka i objekata u svrhu polaganja raznih telekomunikacijskih i energetskih vodova i mreža.
 1. Bušenje kroz armirano betonske strukture/zidove

Dodatno

Sve gore navedene radove izvodimo, kako na kopnu (“on-shore“) tako i na vodenim površinama (“off-shore“) te u ograničenim podzemnim  prostorijama (dvorane, galerije, tuneli, kaverne i sl.)

Vrijedno je spomenuti da prilikom izvođenja naših radova/bušotina različitih namjena koristimo sve suvremene metode i tehnologije bušenja uz primjenu  najmodernije opreme, te upotrebu različitih ekološki prihvatljivih sredstava za ispiranje bušotina, potvrđenih  od strane relevantnih/nadzornih institucija.

U opsegu naših djelatnosti, sa svojom opremom i iskustvom, u mogućnosti smo riješiti tehnički najsloženije bušaće projekte.